CONCURS DE FOTOGRÀFIC APARADORS SALOUWEEN2018

ARRENCA EL CONCURS DE FOTOGRÀFIC APARADORS DE HALLOWEEN del 22 d'Octubre al 4 de novembre de 2018 ShoppingSalou amb el recolzament de l'Ajuntament de Salou i la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Mercats inicia la Campanya de promoció del comerç local amb un concurs fotogràfic amb temàtica relacionada amb la decoració de Halloween dels aparadors.

CONCURS DE FOTOGRÀFIC APARADORS SALOUWEEN2018

CONCURS DE FOTOGRÀFIC APARADORS SALOUWEEN2018

BASES CONCURS INSTAGRAM

#Salouween2018

 

L'Associació 365 dies Salou Vila Comercial, sota la marca Shopping Salou, amb CIF G-43982313 i domicili a C/Advocat Gallego nº 2, Salou (Tarragona) organitza a través de les pàgines de Facebook i Instagram de Shopping Salou, el "Concurs de fotografia #Salouween2018”.


 

VIGÈNCIA DEL CONCURS:

Del 22 d'octubre al 4 de novembre de 2018, ambdós inclosos, coincidint amb la mostra d'aparadors #Salouween2018.

TEMÀTICA:

Halloween i el comerç de Salou.

CONDICIONS:

1.- Podran participar totes les persones físiques majors de 16 anys que disposin d'un perfil a les xarxes socials Facebook i Instagram. En cas de no disposar d'un perfil d'usuari d'Instagram, les fotografies hauran de ser publicades com a mínim a Facebook (sempre i quan es compleixin la resta de condicions indicades sobre el funcionament del concurs a les xarxes socials: afegir hashtags, etiquetes, comentaris i ser seguidor de la pàgina de Facebook de Shopping Salou). Queda prohibida la participació de qualsevol membre i/o familiar directe de qualsevol part dintre dels organs de direcció de l'associació i de l'Ajuntament. L'incompliment d'aquest epigraf serà motiu d'anulació del resultat concurs premi i en el seu defecte del retorn del premi, passat a ser escollit el segon classificat

2.- Els propietaris dels establiments participants en la mostra d'aparadors de #Salouween2018, podran participar sempre i quan la fotografia estigui realitzada en qualsevol establiment que no sigui el seu propi.

3.- Les fotografies han d'estar realitzades a les botigues participants de la mostra d'aparadors 
(es publica llistat participants) 

4.- Els participants en el concurs han de ser seguidors de les pàgines de Facebook i Instagram de Shopping Salou.

5.- Publicar la foto a Instagram i compartir a Facebook etiquetant a Shopping Salou i a 5 amics Shopping Salou.

6.- Afegir un comentari sobre el tema Halloween i afegir els hashtags #Salouween2018, #Shoppingsalou.

 

GUANYADOR:

Resultarà guanyadora aquella fotografia que aconsegueixi més "likes" a les xarxes socials. El nom del/la guanyador/a es farà públic uns dies després de finalitzar el termini del concurs (la data exacta es confirmarà pròximament en el Facebook i la pàgina web de Shopping Salou), i l'organització s'hi posarà en contacte per a efectuar l'entrega del premi.

PREMI:

Un altaveu intel·ligent Google Home mini.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Tots els participants autoritzen a l'Associació 365 dies Salou Vila Comercial, sense límit de temps i lloc, a reproduir, utilitzar i difondre les fotografies que es pengin en les xarxes socials, en qualsevol activitat publicitària o promocional que estigui relacionada amb la participació en el concurs o en la mostra d’aparadors de #Salouween2018, sense que aquesta difusió confereixi dret a cap remuneració o benefici.

El guanyador amb l'acceptació del premi accepta la publicació al seu perfil públic de la fotografia de la entrega del premi que es farà al Ajuntament amb la regidora de comerç i un representant de l'associació.
La no publicació d'aquesta foto etiquetant a l'associació i al Ajuntament pot ser motiu d'anulació del premi i pertant de guanyar el concurs. Es procedirà llavors a fer públic el guanyador en segona posició. 

RESERVES I LIMITACIONS:

L'Associació 365 dies Salou Vila Comercial es reserva el dret d’eliminar del concurs per causa justificada qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la convocatòria.

 

L’organització d’aquest sorteig es reserva el dret de modificar o cancel·lar aquesta promoció. Si es donessin circumstàncies excepcionals que n’impedissin la celebració, les hauria de comunicar als participants per evitar-los qualsevol perjudici.

 

L'Associació 365 dies Salou Vila Comercial es reserva el dret d’efectuar els canvis pertinents per garantir la bona finalitat d’aquest concurs quan concerneixi causa justa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma que recullen les bases.

 

Tanmateix informa a les persones participants de que donades les característiques de les xarxes socials, tals com la captació gratuïta d’informació distribuïda i la dificultat de controlar-ne l’ús de terceres persones que puguin accedir a dita informació, no serà responsable de l’ús indegut de la mateixa per part de tercers aliens a la Organització.

 

L'Associació 365 dies Salou Vila Comercial es reserva el dret d’eliminar fotografies o comentaris que no s’adrecin als valors de l’Associació, no siguin relatius a la temàtica del concurs o que es considerin ofensives. Tampoc es responsabilitzarà dels comentaris que es facin a través de Facebook de terceres persones podent dur a terme les actuacions que es considerin pertinents contra les mateixes.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases. Així doncs, la manifestació de no acceptar-les implicarà l’exclusió de la persona participant i, com a conseqüència, l'Associació 365 dies Salou Vila Comercial quedarà alliberada del compliment de l’obligació que ha contret amb el citat participant.

 

 

Comentarios

Contacto

 • Horario: Lunes - Viernes.
  Mañanas: 10:00 a 13:30
  Tardes: 17:00 a 20:00
 • Teléfono: 625 348 621

 • Dirección: C/ Advocat Gallego, S/N Centro Cívico, piso 2
  43840 Salou, Tarragona, Spain
 • E-mail General: info@shoppingsalou.com
 • E-mail Contacto: contact@shoppingsalou.com